Algemeen

Dear parents,
Our school will be closed till 6 april 2020 because of the Corona-virus ‘COVID-19’.
Thank you.
Beste ouders/verzorgers,
Ook u zult ongetwijfeld vernomen hebben, dat het kabinet vandaag heeft besloten dat met ingang van morgen alle scholen in Nederland dicht blijven.
Opvang
Voor ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale beroepen (o.a. zorg, politie, ambulancepersoneel en brandweer) is het van groot belang, dat zij hun werk kunnen blijven verrichten. Morgen biedt onze school de mogelijkheid van opvang van hun kind(eren) voor deze doelgroep. In de loop van morgen zullen wij overleggen over de mogelijkheid van clustering van opvang van deze leerlingen op één plek.
Onderwijs/huiswerkmaatregelen
Wij zullen, samen met andere scholen, nadenken over onderwijs/huiswerkmaatregelen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij u nader informeren.
Met vriendelijke groet,
May Smeets en Richard de Wilde
Taalschool de WereldDelen

Welkom op de website van Taalschool de WereldDelen te Heerlen.

| | | Next → |