Op 1 september 2008 is de Taalschool de WereldDelen van start gegaan. Het is een school voor asielzoekerleerlingen en nieuwkomers.
Sinds 1 augustus 2014 een dislocatie van bs de Vlieger.
Het motto van onze school:

slogan

Ons doel is dat kinderen hun achterstand ten opzichte van Nederlandstalige kinderen inlopen en integreren binnen het reguliere basisonderwijs. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

| ← Previous | | | Next → |