Onze school is een basisschool voor NT-2 leerlingen (arbeidsmigranten, asielzoekers, statushouders). Onze school is alleen toegankelijk voor kinderen met een NT2-problematiek als hoofdprobleem. Op 2 juni 2014 zijn wij de Taalschool op de Gaffelhof te Heerlen gestart. Vanaf 1 augustus 2014 vormen wij samen met basisschool De vlieger in Hoensbroek één school; elke locatie heeft zijn specifieke verntwoordelijkheid. In januari 2019 hebben wij een 2e locatie van de Taalschool geopend aan de Jerichostraat te Heerlen. De leerlingen stromen op willekeurige momenten in het schooljaar in en begrijpen en spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks. De verblijfsduur van de kinderen op onze school is zeer wisselend. De leerlingen wonend op het AZC verblijven meestal korter dan een jaar op onze school. De overige kinderen krijgen in principe een jaar (40 weken) onderwijs op onze school. De frequente instroom en uitstroom van kinderen zorgt voor een wisselend leerlingaantal op onze school.Het hoofddoel van het onderwijs op onze school is dat de leerlingen hun talige achterstand ten opzichte van Nederlandstalige kinderen inlopen en integreren binnen het reguliere basisonderwijs. In onze school staat groeien naar groepsdynamisch onderwijs centraal. Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) bestaat uit een integrale aanpak binnen de gehele schoolorganisatie. Het formuleren van onderwijsdoelen, het bepalen van de onderwijsinhoud en het toetsen of de leerlingen die doelen bereikt hebben, bepaalt de mate waarin het onderwijs op Taalschool de WereldDelen erin slaagt de leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.
 

 


De school voor asielzoekersleerlingen en nieuwkomers.

Taalschool de WereldDelen is een school voor NT-2 kinderen van 4 t/m 12 jaar.

 

Het motto van onze school: "Samen kleuren we de wereld mooier!".

Ons doel is dat kinderen hun achterstand ten opzichte van Nederlandstalige kinderen inlopen en integreren binnen het reguliere basisonderwijs. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

 

Meer hierover is te lezen op deze website.

 

Respect • Veiligheid
Blijheid • Samen

Meer info

Onze vestigingen

section-icon
  • Gaffelhof 73
    6418 KC Heerlen
    045-8511039
CONTACT
section-icon
  • Jerichostraat 41
    6418 ET Heerlen
    045-8511039
CONTACT