Aanmelden


Voor aanmelding van uw kind(eren) kunt u contact opnemen met onze school.

 

Via e-mail: richard.dewilde@movare.nl

Via telefoon: 045-8511039

 

Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een aanmeldgesprek en een rondleiding. 

 

Graag meenemen naar deze afspraak:

 

- ID ouder(s) en kind(eren)

- BSN nummer kind(eren)

- indien aanwezig, gegevens van de voorgaande school